Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είναι επιτακτικής σημασίας η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς και φορείς για να μπορούμε να σας παρέχουμε πιο ποιοτικές και ποικίλες υπηρεσίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, το ΚΔΒΜ ''Α.ΤΖΩΒΑ'', πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 με αριθμό πιστοποίησης 2100749, συνεργάζεται τόσο με δημόσιους φορείς όπως είναι ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.ά., όσο και με ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων όπως είναι η Unicert, η Examscert, η Peoplecert και η Equal Society (Μη Κυβερνητικός Οργανισμός-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών). 

    

       

 

 

 

 

.