Το κέντρο μας  διενεργεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για όλες τις ειδικότητες του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας. 

Με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης αποκτάτε την Βεβαίωση  Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης, η οποία σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις  Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υπάρχουν 2 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αφορούν άτομα που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας και επαγγελματίες του χώρου που πρέπει να αποκτήσουν τον αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 105 ωρών για άτομα που εισέρχονται στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας. 

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας: 

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα

Ποινικός κώδικας

Ποινική  δικονομία

Ειδικοί  ποινικοί νόμοι

Εισαγωγή στην ασφάλεια

Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Ανταπόκριση σε περιστατικά

Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Προστασία πρόσωπων

Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων

Παροχή πρώτων βοηθειών 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών

Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά

Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.

Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών

Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα

 

Β. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ανανέωση άδειας

Για τους επαγγελματίες του κλάδου προβλέπεται ταχύρυθμο πρόγραμμα πιστοποίησης ΚΕΜΕΑ, 28 ωρών το οποίο περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση με σύγχρονο e – learning

Εκπαίδευση με ασύγχρονο e-learning στην πλατφόρμα μας , ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πρόσβαση με κωδικούς στην συνολική εκπαίδευση που προβλέπετε για τις 105 ώρες του προγράμματος

Μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων test πολλαπλής επιλογής

Πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό με το σύνολο των 300 ερωτήσεων – απαντήσεων.