Το ΚΕΚ ''Α.ΤΖΩΒΑ'' διοργανώνει σεμινάρια με θέμα "Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων" και παρέχει την 

αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου διάρκειας 10 ωρών.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε γραπτή δοκιμασία προκειμένου να 

αξιολογηθούν και ο ΕΦΕΤ τους χορηγεί το  τελικό πιστοποιητικό.

Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε όσους παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή 

μεταφέρουν τρόφιμα και σε όσους γενικά ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, 

τη μαζική εστίαση,τη ζαχαροπλαστική, τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 

Το κόστος του σεμιναρίου μαζί με τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ ανέρχεται στα 95 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.

Σε περιπτώσεις μαζικών  εγγραφών γίνονται ειδικές τιμολογήσεις. Επίσης το κόστος μπορεί να αποπληρωθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλ. 23520-43027, 6948-663837, 6947-849770 ή συμπληρώστε μια φόρμα επικοινωνίας.