Ημερομηνία Ενημέρωσης 22/1/2016

Τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία αναμένουμε να επιβεβαιωθούν με την επίσημη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης είναι:

 

Δικαιούχοι 26.000 άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Θεωρητική Κατάρτιση 130 ώρες.

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (εξατομικευμένη παρέμβαση και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον συνεδρίες από τις οποίες  2 σε ομαδική βάση)

Πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων

Εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Κάθε άνεργος θα λαμβάνει από το πρόγραμμα αποδοχές (αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές) 5.500 €

Πρακτική Άσκηση  σε 8 διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους και σε 43 ειδικότητες

Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για να υποβληθεί σωστά η ηλεκτρονική αίτηση, όταν ανοίξει η ειδική ιστοσελίδα από το Υπουργείο Εργασίας:

 

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.
  • ΑΜΚΑ (αν αναγράφεται στη κάρτα ανεργίας, δεν απαιτείται έξτρα έγγραφο)
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015 (φορολογητέο Έτος 2014).
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών με το οποίο αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών σας.
  • ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού (1ος δικαιούχος).
  • Εργασιακή Εμπειρία (εφ’ όσον υπάρχει).
  • Αντίγραφο πτυχίου Ξένων Γλωσσών (εφ’ όσον υπάρχει).

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης 21/1/2016

Οι αρχικές ενέργειες από το υπουργείο Οικονομικών έχουν ολοκληρωθεί, μένει από το υπουργείο Εργασίας να αποστείλει την πρόσκληση του προγράμματος 29 – 64  προς έγκριση για να μπορέσει να δοθεί στην συνέχεια στη δημοσιότητα και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Εφ’ όσον δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από μεριάς Υπουργείου Εργασίας αυτό ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί αρχές Φεβρουαρίου.

 

Προσοχή: 

Αν έχετε δώσει σε κάποιο ΚΕΚ τα δικαιολογητικά που σας έχουν ζητήσει σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι έχετε δηλώσει αυτόματα συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή γίνεται μόνο με ηλεκτρονική αίτηση σε συγκεκριμένη περίοδο και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που ορίζει η πρόσκληση, η οποία όπως αναφέρουμε παραπάνω δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.

Όταν υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, το σύστημα εξάγει έναν μοναδικό αριθμό (ΚΑΥΑΣ) με τον οποίον μπορείτε στην συνέχεια να βρείτε αν είστε στους επιτυχόντες, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να λαμβάνετε αυτόν τον αριθμό ως αποδεικτικό της ορθής υποβολής της αίτησης σας.

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης 5/1/2016

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο να δοθούν στη δημοσιότητα τα κείμενα των προσκλήσεων των εξής 2 προγραμμάτων:

1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και άνεργους κυρίως άνω των 50 ετών.

2. Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση” 26.000 θέσεων για ανέργους 29-64 ετών.

Μόλις ανακοινωθούν τα κείμενα για τα ακριβή στοιχεία του κάθε προγράμματος θα τα ανεβάσουμε στην σελίδα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κανένα από τα παραπάνω προγράμματα δεν έχει δημοσιοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης και πολύ περισσότερο δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

 

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι στο τέλος της σελίδας μπορείτε να έχετε μια άμεση & έγκαιρη ενημέρωση από εμάς για κάθε τι νεώτερο.

 

 Ημερομηνία Ενημέρωσης 5/1/2016

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναμένεται τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου να δοθούν στη δημοσιότητα τα κείμενα των προσκλήσεων των εξής 2 προγραμμάτων:

1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και άνεργους κυρίως άνω των 50 ετών.

2. Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση διάρκειας 6 μηνών στον Ιδιωτικό Τομέα” 26.000 θέσεων για ανέργους 29-64 ετών.

 

Μόλις ανακοινωθούν τα κείμενα για τα ακριβή στοιχεία του κάθε προγράμματος θα τα ανεβάσουμε στην σελίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κανένα από τα παραπάνω προγράμματα δεν έχει δημοσιοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης και πολύ περισσότερο δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι στο τέλος της σελίδας μπορείτε να έχετε μια άμεση & έγκαιρη ενημέρωση από εμάς για κάθε τι νεώτερο.

 

 Ημερομηνία Ενημέρωσης 5/11/2015

H Υφυπουργός Εργασίας κα Αντωνοπούλου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ανακοίνωσε την έναρξη προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων.

Για άτομα με ενεργή κάρτα ανεργίας ηλικίας 29 – 64 ετών αναμένεται πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής   κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση»  26.000 θέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παραπάνω πρόγραμμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης και πολύ περισσότερο δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Επειδή θα ακούσετε και θα διαβάσετε πολλά σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δίνοντας τα στοιχεία σας σε κάποιο Κέντρο σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχετε αυτόματα στο αντίστοιχο πρόγραμμα.