• Πριν από την έναρξη της κατάρτιση σας

Καθοδήγηση για την σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Voucher.

Υπολογισμού των μορίων με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης της πρόσκλησης.

Συνέντευξη για την εύρεση των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων σας, για την καλύτερη δυνατή επιλογή επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση.

 

  • Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης

Επιλογή προγράμματος σπουδών που θα σας προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις.

Επιλογή άρτια καταρτισμένων και εκπαιδευμένων καθηγητών.

Επιδότηση της μετακίνησης σας προς και από το κέντρο δια βίου μάθησης εφ’ όσον η μόνιμη κατοικίας σας δεν βρίσκεται στον Δήμο μας

 

  • Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Εβδομαδιαία επικοινωνία για καθοδήγηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Συμβουλευτική για μετατροπή της επιδοτούμενης θέσης εργασίας σε μόνιμη μετά τη λήψη του προγράμματος.

Δεσμευόμαστε απέναντι σας για υλοποίηση όλων των παραπάνω.

  

Μάθετε για τα Προνόμια της συνεργασίας μας.