Πριν από την έναρξη της πρακτικής του Εργαζόμενου στην επιχείρηση σας

Συνέντευξη για την εύρεση των αναγκών που θέλετε να καλύψετε μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος.

Περίγραμμα των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που θέλετε να έχει ο καταρτιζόμενος / εργαζόμενος.

Σεμινάριο με θέμα “Επιχειρηματική Στάση απέναντι στην κρίση”

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του Εργαζόμενου στην επιχείρηση σας

Εβδομαδιαία επικοινωνία για επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Δεσμευόμαστε απέναντι σας για υλοποίηση όλων των παραπάνω.