Επίσεις μπορείτε να παρακουλουθήσετε κάποιο από τα προγράμματά μας.. 

   
 Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ  Σεμινάρια-Πιστοποιήσεις με τη μέθοδο E-LEARNING

   

 

.