Γνωρίζοντας τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, το ΚΔΒΜ ''Α.ΤΖΩΒΑ'' σε συνεργασία με την EXAMSCERT σας παρέχουν πιστοποιήσεις διεθνών προδιαγραφών με τη μέθοδο Distance Learning (ηλεκτρονική πλατφόρμα), στοχεύοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο συνδυασμό της υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού, του εξαιρετικά χαμηλού κόστους τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πιστοποίησης και τέλος, της ευέλικτης επιμόρφωσης που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στη σημερινή εποχή. Επιλέξτε σήμερα να αποκτήσετε τις γνώσεις που χρειάζεστε με τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο στον τομέα που σας ενδιαφέρει.  

Οι πιστοποιήσεις μας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι οι εξής:

 

       

Εκπαίδευση Αγγλικών

Επιπέδου Α1-C2

Εμπόριο – Πωλήσεις – Marketing  Πληροφορική - Δίκτυα - Επικοινωνίες  Τουρισμός - Αθλητισμός - Πολιτισμός

 Τεχνολογία - Μηχανολογία -

Κατασκευές

 Μεταφορές - Μηχανήματα -

Φορτοεκφορτωτές

 Γεωργικός - Κτηνοτροφικός Τομέας  Περιβάλλον - ΑΠΕ Προγράμματα
       
 Προσωπική Ασφάλεια - Security

 Εκπαίδευση - Πιστοποιήσεις -

Αγορά Εργασίας

 Υγιεινή - Ασφάλεια - Ασφ.Τροφίμων  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Logistics

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 


 

.