• Πληροφόρηση-Έρευνα Marketing
  • Στρατηγικό Marketing-Management
  • Προγραμματισμός Πωλήσεων-Marketing
  • Κατάρτιση Προϋπολογισμού-Υλοποίηση Marketing
  • Marketing & Social Media
  • Internet Marketing
Το 2001 οι Τεχνικές Σχολές πιστοποιήθηκαν ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ και έκτοτε έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων με δεκάδες χιλιάδες ανθρωποώρες επαγγελματικής κατάρτισης για επιχειρηματίες, εργαζομένους σε επιχειρήσεις και ανέργους.. 
*** Αν κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει δεν υπάρχει στη θεματολογία μας καλέστε μας να το συζητήσουμε και γιατί όχι να το εντάξουμε.