Δραστηριοποιούμαστε από το 1990 στον τομέα του Τουρισμού και επιπλέον από το 2003 στο χώρο της Εκπαίδευσης  παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

  Το 2015, θέλοντας να καλύψουμε τις ανάγκες της εποχής μας, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας δημιουργώντας ένα σύγχρονο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.  Γιατί πιστεύουμε πως η μάθηση οφείλει να είναι "Δια Βίου" και η επαγγελματική εξέλιξη δικαίωμα όλων..

 

Read more ...
Το 2001 οι Τεχνικές Σχολές πιστοποιήθηκαν ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ και έκτοτε έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων με δεκάδες χιλιάδες ανθρωποώρες επαγγελματικής κατάρτισης για επιχειρηματίες, εργαζομένους σε επιχειρήσεις και ανέργους.. 
*** Αν κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει δεν υπάρχει στη θεματολογία μας καλέστε μας να το συζητήσουμε και γιατί όχι να το εντάξουμε.